top of page
AnyConv.com__首圖.webp

小王子動物醫院|特殊/專長手術

已更新:2022年5月28日

 • 膝蓋骨異位

 • 十字韌帶囊外固定

 • 十字韌帶脛骨平臺水平矯形術

 • 椎間盤手術

 • 骨折手術

 • 肝門脈分流

 • 人工髖關節置換手術

 • 關節固定

 • 股骨頭頸切除手術

 • 股骨頭復位

 • 會陰疝氣

 • 胸腹腔手術

 • 肺葉切除

 • 腫瘤切除

 • 腸胃道手術

 • 短吻犬呼吸道整形手術

Comments


bottom of page